portabilitate.com logo
     
     29 Noiembrie 2021
     54.227.97.219

Portal de informatii referitoare la portabilitatea numerelor telefonice mobile si fixe din Romania.
8 septembrie 2008 - Romtelecom va fi noul operator de telefonie mobila din Romania

Pe data de 8 septembrie 2008, ANRCTI a desemnat compania Romtelecom drept castigator al licitatiei pentru noua licenta de comunicatii mobile in benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.

Din cele 10 companii care au cumparat caietul de sarcini, patru au formulat si depus oferte. Oferta depusa de compania S.C. NETPOINT S.R.L. nu a fost calificata din cauza ca ofertantul nu a depus toate documentele cerute prin caietul de sarcini in forma specificata. Cele trei oferte care au fost evaluate au obtinut urmatorul punctaj:


Ofertant Punctaj total
ROMTELECOM S.A. 86,21
SAUDI OGER Ltd. si RADIOMOVEL TELECOMUNICACOES S.A. 75,78
TACTICAL NETWORK A.S., C.N. POSTA ROMANA S.A., S.C. EUROWEB ROMANIA S.A. 43,07

Pentru a evalua capacitatea financiara au fost analizate, printre altele, cifra de afaceri si profitul operational pe anii 2005-2007, disponibilitatea financiara pentru investitii in realizarea si acoperirea retelei, cuantumul total al investitiei in realizarea si operarea retelei. Pentru a stabili fezabilitatea comerciala s-au luat in calcul data lansarii comerciale a tuturor serviciilor minimale, planul de marketing, managementul riscurilor. Specializarea si experienta au fost evaluate in functie de vechimea in operarea retelelor publice de comunicatii electronice si in furnizarea de servicii de comunicatii electronice.

Fezabilitatea tehnica s-a cuantificat dupa serviciile optionale propuse si numarul de statii de baza instalate, iar acoperirea dupa suprafata si numarul de kilometri de drumuri nationale si judetene pe care ofertantii s-au angajat sa le acopere in fiecare faza.

Castigatorul va intra in posesia licentei de utilizare a benzilor de frecvente 410-415/420-425 MHz numai dupa achitarea catre bugetul de stat a taxei de licenta in valoare de 1.077.228 euro. ANRCTI va face prima evaluare a respectarii prevederilor din licenta la data de 31 decembrie 2010, urmand inca doua faze de dezvoltare a retelei care vor fi evaluate la 30 iunie 2012 si 31 decembrie 2013.

„Pentru ca acordarea acestei licente a starnit numeroase controverse, ANRCTI va controla cu atentie indeplinirea conditiilor din licenta si respectarea obligatiilor asumate. Ne asteptam ca aceasta licenta sa creasca accesibilitatea serviciilor de comunicatii electronice in mediul rural pentru ca tehnologia respectiva permite acoperirea eficienta a zonelor rurale,” a declarat Liviu Nistoran, Presedintele ANRCTI.

In Romania activeaza in prezent cinci operatori de telefonie mobila, care, la sfarsitul anului 2007, aveau impreuna 22,9 milioane de utilizatori si o cifra de afaceri cumulata de 2,95 miliarde de euro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 septembrie 2008 - ANRCTI incepe procedura de acordare a licentelor pentru benzile de frecvente care vor permite implementarea tehnologiei WiMax

ANRCTI incepe procedura de acordare a licentelor pentru benzile de frecvente care vor permite implementarea tehnologiei WiMax Preşedintele ANRCTI, Liviu Nistoran, a numit comisia care va evalua ofertele depuse în cadrul procedurii de acordare a licenţelor pentru benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz, frecvenţe care vor permite implementarea sistemelor Broadband Wireless Access (BWA) de tip WiMAX.

„Proiectul caietului de sarcini va fi publicat spre consultare pe 29 septembrie, iar versiunea finală va putea fi achiziţionată la mijlocul lunii octombrie. Va urma apoi o perioadă în care pot fi întocmite ofertele, depunerea şi evaluarea acestora şi declararea câştigătorului, cel mai probabil până la sfârşitul acestui an”, a declarat Liviu Nistoran, preşedintele ANRCTI.

Comisia de licitaţie, formată din şase membri şi un preşedinte, are drept atribuţii principale elaborarea proiectului caietului de sarcini şi a formei finale a acestuia, formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări, evaluarea ofertelor şi prezentarea rezultatului evaluării ofertelor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în scopul aprobării acestuia, precum şi efectuarea propunerii de acordare a licenţelor.

Caietul de sarcini va conţine unele prevederi obligatorii precum condiţiile tehnice de utilizare a benzilor de frecvenţe scoase la licitaţie, cerinţele minimale pe care ofertanţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili, obligaţiile minime pe care aceştia trebuie să şi le asume în cazul în care vor fi declaraţi câştigători, grila de punctaj, precum şi orice alte aspecte considerate relevante de către comisia de licitaţie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -