portabilitate.com logo
     
     29 Noiembrie 2021
     54.227.97.219

Portal de informatii referitoare la portabilitatea numerelor telefonice mobile si fixe din Romania.
Numerotatia Telefonica Fixa in Romania

Planul national de numerotatie (PNN) este documentul care stabileste structura si destinatia resurselor de numerotatie utilizate in Romania pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice si pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice.

Resursele de numerotatie incluse in PNN sunt: prefixul international (in cazul Romaniei "00"), prefixul national "0", numerele nationale semnificative (NSN), numerele nationale scurte 1tv(xyz), indicativele de selectare a transportatorului (de forma 10xyz si 16xy).

Numerele nationale semnificative sunt secvente de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, in mod exceptional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) ofera utilizatorului final informatii in ceea ce priveste aria geografica in care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, iar restul cifrelor reprezinta numarul de abonat. Numarul national semnificativ precedat de prefixul national "0" formeaza numarul national.

PNN fiind un plan de numerotatie inchis, originarea apelurilor catre numerele din PNN se realizeaza prin formarea unui numar national sau a unui numar national scurt, cu exceptia situatiilor de originare de apeluri prin procedura de selectare a transportatorului, cand numarul national este precedat de indicativele de forma 10xy sau 16xy.

Numere nationale geografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe, de forma generala 0ZABPQMCDU (10 cifre), din domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03.

Caracterul geografic al numarului se defineste prin indicativul de arie geografica A(B) si ia valorile A = 1 pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov sau AB = 30, …, 69 pentru restul judetelor.

Din aceleasi domenii, mai sunt alocabile numere nationale geografice de forma 0ZABPQM (7 cifre) cu B = 9 pentru Bucuresti / judetul Ilfov si P = 9 pentru celelalte judete, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumita arie geografica;

Numere nationale nongeografice de 10 cifre, din domeniul 0Z = 08, pentru servicii diverse. Valorile cifrelor AB care intra in componenta acestei categorii de numere identifica diferite servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, dupa cum urmeaza:

- Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant.
- Numerele din subdomeniile 0ZAB = 0801 si 0803 sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului catre aceste numere este partajat intre apelant si abonatul caruia i s-a asignat numarul respectiv.

In cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0801, tariful perceput apelantului nu poate depasi tariful corespunzator unui apel local in interiorul retelei.

In cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0803, tariful perceput apelantului nu poate depasi tariful corespunzator unui apel national in interiorul retelei.

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate si ca numere de acces universal.

Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul Romaniei, precum si pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri nationale sau internationale.

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0802 sunt numere personale.

Implementarea acestor numere necesita incheierea unor acorduri speciale pentru realizarea rutarii, atat pentru originarea apelurilor de la aceste numere, cat si pentru terminarea apelurilor la aceste numere.

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic, pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul Romaniei.

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul functiilor unei platforme inteligente.

Prin intermediul acestei categorii de numere pot fi furnizate servicii de tip „Acasa direct”, precum si serviciile a caror modalitate de plata o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplatite.

Accesul la serviciul furnizat se realizeaza dupa autentificarea apelantului.

Accesul la platforma inteligenta prin intermediul acestei categorii de numere este gratuit pentru apelant, iar tariful datorat pentru efectuarea unui apel este perceput apelantului identificat printr-o modalitate de plata stabilita de catre furnizorul de servicii.

Numerele din subdomeniul 0ZAB = 0870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date si la internet, prin dial-up.


Numere nationale nongeografice de 10 cifre, din domeniul 0Z = 09 pentru servicii cu tarif special.

Numerele pentru servicii cu tarif special se aloca furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in functie de serviciile de continut ce urmeaza a fi furnizate, si se utilizeaza de catre acestia pentru propriile servicii sau se asigneaza furnizorilor de servicii de continut, pentru furnizarea unor servicii la puncte terminale de pe teritoriul Romaniei.


Serviciile de continut care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:

- divertisment, jocuri si concursuri, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0900;
- informatii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri si concursuri, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0903;
- divertisment pentru adulti, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0906;
- acces la internet prin dialler, prin intermediul numerelor din subdomeniul 0ZAB = 0910.

Numerele nationale scurte de forma generala 1tv (xyz) si avand o lungime de 3 – 6 cifre. Destinatiile definite ale grupului 1t prevazute in PNN sunt:

a) 1t = 11 – numere pentru accesul la servicii de urgenta si la alte servicii armonizate la nivel european;
b) 1t = 19 – numere pentru servicii de interes public la nivel national.

Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy(z) sau 16xy(z) si au o lungime de 4 sau 5 cifre.

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) se utilizeaza pentru formarea cu ton intermediar a secventei numerice formate din acest indicativ si numarul national sau international apelat.

Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy(z) se utilizeaza pentru formarea fara ton intermediar a secventei numerice formate din acest indicativ si numarul national sau international apelat sau pentru preselectarea transportatorului.


Decizia presedintelui ANRCTI nr.2895/2007 este actul oficial prin care s-a adoptat Planul National de numerotatie. Aceasta decizie abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 140/EN/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie, modificata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 137/EN/2004, si Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.311/EN/2004 privind unele masuri in vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie, modificata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 189/EN/2005.