portabilitate.com logo
     
     29 Noiembrie 2021
     54.227.97.219

Portal de informatii referitoare la portabilitatea numerelor telefonice mobile si fixe din Romania.
Operatori Mobili Virtuali

Începând cu data de 21.08.2008 au fost deschise spre alocare numerele din subdomeniul 0ZA = 070 din Planul naţional de numerotaţie (PNN), adoptat prin Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007 – numere nongeografice pentru furnizorii de reţele mobile virtuale. Este vorba de numere formate din zece cifre (prefix national „0”+ indicativul de destinaţie naţională „7”, specific serviciilor furnizate la puncte mobile + numere de abonat de 8 cifre din domeniul 0Z = 07, având prima cifră 0).

Un furnizor de reţele mobile virtuale (mobile virtual network operator – MVNO) este un furnizor de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care nu deţine o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor reţele.

Aceste servicii s-au dezvoltat ca urmare a numărului limitat de frecvenţe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.

Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice interesaţi de obţinerea unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN) pentru numere nongeografice din subdomeniul 0ZA = 070 pot depune cereri pentru acordarea licenţei începând cu data de 21.08.2008, respectând prevederile Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu completările ulterioare.

În vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de reţele mobile virtuale, cererea trebuie să cuprindă, pe lângă documentele comune tuturor categoriilor de resurse de numerotaţie, dovada că solicitantul a început negocierile relevante cu un furnizor de reţele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la reţeaua acestuia.

Resursele de numerotaţie din subdomeniul 0ZA = 070 se alocă în blocuri de 100.000 de numere.

În afara numerelor din subdomeniul 0ZA = 070, deschise pentru alocare cu începere de la data de xx.xx 2008, furnizorii de reţele mobile virtuale pot utiliza, pentru a-şi oferi serviciile, blocuri de numere cedate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care îşi furnizează serviciile prin intermediul reţelelor publice mobile. Procedura de cedare a LURN este descrisă în Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007.