adauga pagina la favoriteadd to favorites      imprima paginaprint this page     anunta un prietentell a friend


HOTĂRÂRE nr. 61 din 16 ianuarie 2008 privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410- 415/420-425 MHz


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (5) şi al art. 15 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, acordă, prin procedură de selecţie comparativă, o licenţă naţională de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţea şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, denumită în continuare licenţă,
(2) Dreptul de utilizare a spectrului de frecvenţe radio conferit prin licenţă va fi limitat temporar în următoarele localităţi, astfel:
a) Bucureşti - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecvenţă 411-415/421-425 MHz până la data de 1 noiembrie 2009, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz;
b) Braşov - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecvenţă 411-415/421-425 MHz până la data de 1 noiembrie 2008, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz;
c) Târgu Mureş - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecvenţă 411-415/421- 425 MHz până la data de 1 ianuarie 2011, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz.

Art. 2
(1) Taxa de licenţă pentru acordarea licenţei prevăzute la art. 1 este egală cu echivalentul în lei a 1.077.228 euro.
(2) Taxa de licenţă se achită de către câştigătorul procedurii de selecţie în termen de 30 de zile de la data publicării de către ANRCTI a denumirii acestuia, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(3) Din taxa de licenţă, echivalentul în lei a 77.228 euro, reprezentând costurile ocazionate de reorganizarea utilizării benzilor de frecvenţă radio, se va achita de către câştigătorul licitaţiei direct către operatorii care deţin în prezent drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz, respectiv către: Societatea Comercială"ROMTELECOM" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "RADIOTEL BRAŞOV" - S.R.L., Societatea Comercială "ROMCOM PRO" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială"RADIOTEL" - S.A. Bucureşti, după cum urmează:
a) Societatea Comercială "ROMTELECOM" - S.A. Bucureşti - echivalentul în lei a 7.835 euro (fără TVA);
b) Societatea Comercială "RADIOTEL BRAŞOV" - S.R.L. - echivalentul în lei a 24.300 euro (fără TVA);
c) Societatea Comercială "ROMCOM PRO" - S.R.L. Bucureşti - echivalentul în lei a 16.080 euro (fără TVA);
d) Societatea Comercială "RADIOTEL" - S.A. Bucureşti - echivalentul în lei a 29.013 euro (fără TVA).
(4) Licenţa se acordă câştigătorului procedurii de selecţie în termen de 15 zile de la data achitării taxei de licenţă.
(5) Sumele prevăzute la alin. (3) se achită în termen de 30 de zile de la data acordării licenţei.

Art. 3
La procedura de selecţie reglementată prin prezenta hotărâre nu pot participa operatorii care deţin cel puţin o licenţă naţională de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile, inclusiv de bandă largă, şi care furnizează sau pot furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea benzilor de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.

Art. 4
ANRCTI asigură condiţiile tehnice optime pentru utilizarea licenţei, prin efectuarea modificărilor necesare în cuprinsul licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, migrarea acestora în porţiunea de spectru 410-410,8/420-420,8 MHz sau adoptarea de soluţii alternative, până la termenele prevăzute la art. 1 alin. (2) ale următorilor operatori care deţin
în prezent drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz: Societatea Comercială "ROMTELECOM"- S.A. Bucureşti, Societatea Comercială"RADIOTEL BRAŞOV" - S.R.L., Societatea Comercială "ROMCOM PRO" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "RADIOTEL" - S.A. Bucureşti.

Art. 5
Reglementarea detaliată a modului de desfăşurare a procedurii de selecţie comparativă se realizează prin intermediul unei decizii cu caracter normativ a preşedintelui ANRCTI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

-****-


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Karoly Borbely


p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
Codruţa Georgeta Meran


Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
 

(c) 2009 - www.portabilitate.com | proiect in lucru |

informatiile sunt preluate din diferite surse, sub rezerva erorilor

pentru eventuale sugestii sau semnalarea greselilor va rugam sa folositi formularul de contact

sau trimiteti un e-mail la adresa de pe pagina de contact

 

proiect dezvoltat si actualizat de